Μοριακή Βιολογία

Το πρότυπο και εξειδικευμένο κέντρο μοριακής βιολογίας

Η Μοριακή Βιολογία, είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του γενετικού υλικού (DNA) και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση διαφόρων παθήσεων που έχουν γονιδιακό υπόβαθρο. Οι τεχνικές μοριακής βιολογίας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στον τομέα των διαγνώσεων καθώς χαρακτηρίζονται από το υψηλό επίπεδο ακρίβειας και προσφέρουν στον εκάστοτε θεράποντα γιατρό την πληροφορία που θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει μια ασθένεια στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Στο Next-Gen Lab, στο τμήμα της μοριακής βιολογίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε, με προσιτό κόστος με το παραπεμπτικό σας από τον ΕΟΠΥΥ, τις εξετάσεις που έχουν σχέση με την διερεύνηση γονιδιακών – κληρονομικών παραγόντων και ασθενειών, οι οποίες απαιτούν το συγκεκριμένο ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένες ικανότητες προσωπικού.

Τέτοιες εξετάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στο γενικό και τακτικής συχνότητας check – up, αλλά είναι απαραίτητες για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, είναι:

  • Ο έλεγχος Θρομβοφιλίας.
  • Ο έλεγχος Κυστικής ίνωσης.
  • Ο έλεγχος Ελλείψεων Χρωμοσώματος Υ.
  • Η ανίχνευση του Ιού των Ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV.
  • Η Μοριακή Μικροβιολογία.
  • Ο γενετικός έλεγχο BRCA 1 και 2.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του NextGen Lab σε αυτόν τον τομέα, είναι ο εξοπλισμός αιχμής με μιικροσκόπια υψηλής ακρίβειας, τελευταίας γενιάς θερμικούς κυκλοποιητές πραγματικού χρόνου για τον άμεσο προσδιορισμό του αποτελέσματος των PCR τεχνικών (αλυσυδωτή αντίδραση πολυμέρασης), οι ψηφιακοί αναλυτές και αλληλουχητές επόμενης γενιάς (NGS), απαραίτητοι για τους γονιδιακούς ελέγχους BRCA 1 & 2, καθώς και ο laser κυτταρομετρητής για τη σχετική διάγνωση ροής.

Χάρη στις υποδομές που έχουμε δημιουργήσει , οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ιδανικό κλινικό περιβάλλον ώστε να έχει κάθε ασθενής την αξιόπιστη και έγκυρη διάγνωση που έχει ανάγκη.