Κυτταρομετρία Ροής

Η τεχνολογία laser στις υπηρεσίες της διαγνωστικής επιστήμης

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια καινούργια τεχνική που προσφέρει ταχεία πολυπαραμετρική ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων σε διάλυμα χρησιμοποιώντας μια ή περισσότερες δέσμες laser. Μέσω αυτής της αυτοματοποιημένης τεχνικής, στο NextGen Lab αναλύονται οι κυτταρικοί πληθυσμοί, σωματίδια με βάση τη σκέδαση και το φθορισμό τους. Αυτός ο τρόπος ανάλυσης επιτρέπει την εξέταση δεκάδων χιλιάδων κύτταρων ανά λεπτό και τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε λογισμικό.

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια εξέταση που κάνει πραγματικότητα την εξατομικευμένη διάγνωση και την ιατρική ακριβείας, και χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της κλινικής πράξης, έρευνας και στην κλινική διάγνωση. Είναι μια ανάλυση που μπορεί να γίνει στο αίμα, στο μυελό των οστών, στο σπέρμα, σε άλλα είδη κυττάρων ακόμη και στις μεταμοσχεύσεις.

Στο τμήμα κυτταρομετρίας ροής του εργαστηρίου Next-Gen Lab , χάρη στις υποδομές και τον εξοπλισμό μας, μπορούμε να διενεργήσουμε τις παρακάτω εξετάσεις:

  • CD16+ CD56+ κύτταρα φυσικοί φονείς (Natural killer cells)
  • CD4+ Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα (T-helper cells)
  • CD8+ Τ-κυτταροτοξικά/κατασταλτικά λεμφοκύτταρα (T-cytotoxic/ suppressor cells)
  • Απόπτωση σπέρματος (Sperm apoptosis)
  • Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος (Immunophenotyping, peripheral blood)
  • Κατάτμηση σπέρματος (DFI, DNA fragmentation)
  • Σπερματοζωαρίων βιωσιμότητα (sperm sustainability)
  • Υποδοχείς TCR γδ CD3+ (TCR γδ CD3+ receptors)

Επιστεφθείτε την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις εξελιγμένες μεθόδους που υιοθετούμε ακόμα και στην απαιτητική περίπτωση της κυτταρομετρίας ροής και επωφεληθείτε από το προσιτό κόστος που σας εξασφαλίζει η κάλυψη του ΕΟΠΥΥ. Είμαστε στη διάθεσή σας και για τις δικές σας διαγνωστικές εξετάσεις, τις οποίες μπορείτε να κανονίσετε στον χρόνο που σας εξυπηρετεί, απλά με μια κλήση στο τηλέφωνο 210 4533963.