Βιοπαθολογία

Διαγνωστικές εξετάσεις Βιοπαθολογίας με συνέπεια, ακρίβεια και τεχνολογική υπεροχή

Στα διαγνωστικά τμήματα του Next-Gen Lab, μπορείτε να κάνετε όλες τις εξετάσεις ή τον συνδυασμό αυτών που σας έχουν συνταγογραφηθεί, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Το τμήμα της Βιοπαθολογίας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα και αναλυτές υψηλής ακρίβειας, ώστε το προσωπικό μας να είναι σε θέση να διενεργήσει όλο το φάσμα των εξετάσεων που αφορούν στα:

  • Αιματολογικό Τμήμα
  • Βιοχημικό Τμήμα
  • Ανοσολογικό Τμήμα

Με τη χρήση της τεχνολογίας, τις ψηφιακές αναλύσεις των αποτελεσμάτων και τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούμε, σας εξασφαλίζουμε μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως:

  • Διαγνώσεις υψηλών απαιτήσεων σε χαμηλό κόστος με κάλυψη του ΕΟΠΥΥ.
  • Ταχύτητα στην παράδοση των διενεργηθέντων εξετάσεων που συμβάλλει στην καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.
  • Αξιόπιστα αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των διαγνώσεων ακόμα και των πιο εξειδικευμένων.

Κλείστε, σήμερα, το ραντεβού σας σήμερα επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210 4533963 και διαπιστώστε από κοντά το επιστημονικό κύρος και την ιατρική εξέλιξη που συνεπάγεται η επιλογή NextGen Lab.