Έλεγχος Ελλείψεων Χρωμοσώματος Υ

Τι είναι οι ελλείψεις χρωμοσώματος Υ+

Αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή αιτία ανδρικής υπογονιμότητα, μετά από το σύνδρομο Klinefelter. Συμβαίνουν στην περιοχή 11q του Υ χρωμοσώματος, όπου εντοπίζεται ο παράγοντας αζωοσπερμίας (ΑΖF), και περιέχει γονίδια σημαντικά για τη σπερματογένεση.

Ο AZF περιέχει τρεις περιοχές, στις οποίες καθοριστικό ρόλο για τη διαδικασία της σπερματογένεσης έχουν:

  • Τα γονίδια DFFRY και DBY, στην περιοχή AZFa
  • Το γονίδιο RBM, στην περιοχή AZFb
  • Το γονίδιο DAZ, στην περιοχή AZFc

Ο ρόλος του ελέγχου ελλείψεων χρωμοσώματος Υ+ στο διαγνωστικό κέντρο NextGen Lab

Οι ελλείψεις του χρωμοσώματος Υ+ εντοπίζονται σε ασθενείς με αζωοσπερμία ή ολιγοσπερμία (συγκέντρωση σπέρματος μικρότερης του 10×106/mL). Για την ανίχνευσή τους ακολουθούμε την τακτική της απομόνωσης γενετικού υλικού (DNA) από το περιφερικό αίμα ασθενών και πολλαπλασιασμό των συγκεκριμένων περιοχών του χρωμοσώματος Υ με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμέρασης (PCR).

Το πλεονέκτημα που σας εξασφαλίζει το NextGen Lab για τη συγκεκριμένη εξέταση είναι ότι έχετε στα χέρια σας με αυτόν τον τρόπο ένα από τα πλέον σημαντικά διαγνωστικά τεστ για την ανδρική υπογονιμότητα σε χαρακτηριστικά προσιτό κόστος χάρη στην κάλυψη του ΕΟΠΥΥ. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 210 4533963 και κλείστε με τις πιο απλές διαδικασίες το δικό σας ραντεβού.